Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

Meie teenused

tagasi kõigi teenuste juurde

Võlanõustamisteenus

Võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamisega ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Ühtlasi on teenuse eesmärk vältida ennetustöö ehk inimese toimetulekuvõime tugevdamise abil uute võlgade tekkimist.
 
Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma. 
 
Võlanõustamise peamine ülesanne on nõustada ja aidata finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ning peresid, kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid.
 
Võlanõustamisteenus hõlmab erinevaid toiminguid võlgniku abistamiseks võlgnevuse korral, sh isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid.

Võlanõustamisteenus: tasuline

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST