Meist

Tugikeskuse eesmärk:
Toetada-ja arendada lastega peresid erinevate tugiteenustega. Nõustada erinevate probleemide lahendamisel. Osutada puuetega lastele rehabilitatsiooniteenuseid. Olla koostööpartner riigi-ja omavalitsuste asutustele.

Töö formid:
Individuaalsed uuringud
Individuaalne konsultatsioon
Pere konsultatsioon
Korrektsiooni harjutuste teostamine     

Teenused:
•  Psühholoogi
•  Logopeedi
•  Eripedagoogi
• Füsioterapeudi
•  Sotsiaalpsühholoogiline nõustaminе
•  Perenõustamine
•  Perelepitus
•  Rehabilitatsiooni plaani koostamine    
•  Rehabilitatsiooniplaani järgsed  teenused                       
•  Hinnangute, arvamuste koostamine     päringutele     

Töökeeled: eesti ja vene  keeles           

Meie  ootame Teid ja usume, et  saame aidata!

MTÜ VIRUMAA LASTE JA PEREDE TUGIKESKUS

Sompa 5a   Jõhvi
41533 Ida-Virumaa

Tel 3364777,
vlpkeskus@hot.ee 

MTÜ VIRUMAA LASTE JA PEREDE TUGIKESKUS

ВИРУМААСКИЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ

Logopeediline abi:  eelnevalt nõustamisel täpsustatud laste kõneprobleemide korrektsioon.Töö sisu ja võtete valik oleneb lapse kõneprobleemi  iseloomust, lapse kõnearengu tasemest ja  vanusest.

Eripedagooline abi: töö laste psühhiliste protsessidega- mälu, taju, tähelepanu ja   mõtlemise arendamine. Töö  spetsiifiliste õpivilumuste, motoorika ning segatüüpi õpiraskustega.

Psühholoogiline abi: temperamendi ja isikuomaduste hindamine ja  analüüs, probleemide ja nende tekkepõhjuste väljaselgitamine, nõustamine ja korrigee-rimine erinevate programmide ja meetodite abil.

Füsioterapeudi abi: liikumisvõime ja tegevusehindamine, parandavate ravivõtete  ja abivahendite soovitamine ja kasutama õpetamine.

Sotsiaalpsühholoogiline abi: nõustamine, jõustamine ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.

Rehabilitatsiooni plaani koostamine: rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni protsessi planeerimine.