Eripedagoogi teenus lastele

Eripedagoog hindab laste probleeme seoses lugemise ja kirjutamisega ning abistab vajaliku teraapiaga.

Eripedagoog uurib ja hindab lapse arenguks ja õppimiseks vajalikke võimeid ja oskusi (kognitiivsed, sotsiaalsed, igapäevased ja suhtlemisoskused) ning viib lähtuvalt lapse individuaalsusest läbi tegevusi nende oskuste arendamiseks.

Eripedagoogi teenus:  tasuline

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST