Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

Meie teenused

tagasi kõigi teenuste juurde

Perelepitusteenus

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimele tulla.
 
Perelepitusteenus:  52.00 eurot/tund

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST