Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

Meie teenused

tagasi kõigi teenuste juurde

Logopeedi teenus lastele

Logopeedi töö eesmärk on kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise) parandamine ja/või arendamine.

Lihtsamalt öeldes tegeleb logopeed sellega, et laps saaks oma mõtte kirjalikult või suuliselt teistele inimestele arusaadavalt edasi anda. Samuti sellega, et laps mõistaks teiste poolt öeldut või kirjutatut. Juhul, kui kõnet üldse ei ole, tegeleb logopeed mitteverbaalse kommunikatsiooni arendamisega.
 
. Logopeedi abi võib vaja minna alles kõnelema hakkavatel lastel, juba koolis käivatel lastel ning täiskasvanud inimestel.

Logopeed tegeleb samuti erinevate psüühiliste protsesside – tähelepanu, taju, mälu, ja mõtlemise arendamisega. Õpetatakse ja nõustatakse lapsevanemaid, lähedasi, kuidas igapäevaselt lapse suhtlemisoskuse kujundamisel abistada.

Logopeedi teenus:  42-47 eur

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST