VÕLANÕUSTAMISTEENUS

Võlanõustamisteenus on sotsiaalteenus, mis hõlmab inimese nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Loe rohkem
PSÜHHOLOOGI TEENUS

Psühholoog nõustab ja osutab teraapiat psühholoogiliste probleemide, elukriiside või muude eluraskuste korral.

Loe rohkem
PSÜHHOTERAAPIA

Psühhoteraapia põhisisu ja eesmärk on leevendada psühholoogilist valu, muuta häirunud käitumis- ja mõtteviise, toetada emotsionaalset arengut ja heaolu.

Loe rohkem
PERELEPITUSTEENUS

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid.

Loe rohkem
PERETERAAPIA

Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega.

Loe rohkem
Logopeedi teenus lastele

Logopeedi töö eesmärk on suulise ja kirjaliku kõne loome ning mõistmisoskuse ja mitteverbaalse suhtlemise parandamine ja/või arendamine.

Loe rohkem
Eripedagoogi teenus lastele

Eripedagoog hindab laste probleeme seoses lugemise ja kirjutamisega ning abistab vajaliku teraapiaga.

Loe rohkem
Rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.

Loe rohkem

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Oleme olemas kõigi jaoks, kelle ellu on kerkinud ajutised või püsivad probleemid, raskused, mured.

Nõustamistele saab pöörduda eravastuvõtu kaudu või kuni 16.aastased lapsed sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse raames.

Asutuse nimi: MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus
Registri number: 80245098
Aadress: Sompa 5a, Jõhvi
E-post: vlpkeskus@hot.eeinfo@vlpkeskus.ee
Vastame: E-R kell 08:30- 17:00
Telefon: +372 3364777, 56561742 üldtelefon
+372 56261221 Rehabilitatsiooniteenustega seonduv

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.